Üzleti feltételek

Az Aria Pura s.r.o. 

kereskedelmi társaság

ÜZLETI FELTÉTELEI

székhely: Škrobárenská 518/16, Brno, 61700

Cégjegyzékszám: 25598651

Adóazonosító szám: CZ25598651

Bejegyezve a Brno-i Kerületi Bíróság cégjegyzékének C részében, ir. sz.  37002

mint áruértékesítés céljából üzemeltetett online áruház a következő internetes címen: 

www.aromauzlet.hu

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Ezen üzleti feltételek (a továbbiakban: „üzleti feltételek”) az ARIA PURA s.r.o. kereskedelmi társaság, Škrobárenská 518/16, Brno, 617 00 székhellyel, cégjegyzékszám: 25598651, adóazonosító szám: CZ25598651, bejegyezve a Brno-i Kerületi Bíróság cégjegyzékének C részében, ir. sz. 37002 (a továbbiakban: „értékesítő”) a Tt. 89/2012 sz. törvénye, a Polgári Törvénykönyv 1751. cikke 1. bekezdése (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) értelmében szabályozza a szerződéses felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az adásvételi szerződés alapján (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”), amely az értékesítő és más természetes személy között köttetik meg (a továbbiakban: „vásárló”) az értékesítő webáruháza által. A webáruház az értékesítő által működtetett, amely a www.aromauzlet.hu internetes címen elhelyezett (a továbbiakban: „weboldal”) és a weboldal felületén működik (a továbbiakban: „az áruház webes felülete”).

  1. A kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, ha a személy, aki az értékesítőtől árut kíván vásárolni, jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelésekor vállalkozói tevékenységének keretében vagy szakmája önálló gyakorlásának keretében jár el.

  1. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet taglalni. Az adásvételi szerződésben feltüntetett eltérő rendelkezések előnyt élveznek a meghatározott üzleti feltételekkel szemben.

  1. Az üzleti feltételek meghatározásai az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés cseh nyelven készül. Az adásvételi szerződés cseh nyelven megkötendő.

  1. Az üzleti szerződések változatát az értékesítő megváltoztathatja vagy kiegészítheti. Ezen meghatározások nem érintik azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek üzleti feltételek korábbi változatának időbeli hatályában keletkeztek.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

  1. A vásárló a weboldalon véghezvitt regisztrációja alapján hozzáférhet saját felhasználói felületéhez. A saját felhasználói felületről a vásárló véghezviheti a megrendelést (a továbbiakban: „felhasználói fiók”). Abban az esetben, ha az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is véghezviheti az áru megrendelését közvetlenül az áruház webes felületén.

  1. A weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor a vásárló köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármely változás esetében frissíteni. A vásárló által feltüntetett adatokat a felhasználói fiókban a megrendelés során az értékesítő helyesnek minősíti.
 
  1. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval védett.  A vásárló köteles titokban tartani a felhasználói fiókhoz történő hozzáférés elengedhetetlen információit.

  1. A vásárlónak nem áll jogában lehetővé tenni harmadik személynek a felhasználói fiókhoz való hozzáférést.

  1. Az értékesítő törölheti a felhasználói fiókot, kiváltképp abban az esetben, ha a vásárló a felhasználói fiókot egy évnél hosszabb ideig nem használja, vagy ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelességeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

  1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül hozzáférhető állandó jelleggel, kiváltképp az értékesítő hardveres és szoftveres berendezéseinek elengedhetetlen karbantartása miatt, esetleg harmadik személyek hardveres és szoftveres berendezéseinek elengedhetetlen karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

  1. Minden, az áruház webes felületén történő árubemutatás információs jellegűnek minősül, és az értékesítő nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikke 2. bekezdésének rendelkezése nem alkalmazandó.

  1. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árainak feltüntetését is.  Az áruk árai adóval és áfával együtt, valamint az összes velük kapcsolatos költséggel együtt feltüntetettek. Az áruk árai azon időn belül maradnak érvényesek, ameddig az áruház webes felületén fel vannak tüntetve.  Ezzel a rendelkezéssel nincs korlátozva az értékesítő által az individuális feltételek alapján megkötött adásvételi szerződés lehetősége.

  1. Az áruház webes felülete tartalmazza az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek információit is. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségek információi csak abban az esetben érvényesek, ha az áru szállítása a Cseh Köztársaság területén megy végbe.

  1. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti a megrendelői űrlapot az áruház webes felületén. A megrendelői űrlap főleg a következő információkat tartalmazza:

   1. a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló „belehelyezi” az elektronikus bevásárlókosárba az áruház webes felületén),

   1. az áru vételárának térítési módját, a megrendelt áru kívánt szállítási módjának adatait, valamint
   2. az áru szállításával kapcsolatos költségekről szóló információkat (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”)

  1. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és megváltoztathatja az adatokat, amelyeket a vásárló feltüntetett a megrendelésben, tekintettel arra a lehetőségre is, hogy a vásárló megbizonyosodjon és kijavítsa a megrendelésben megadott adatok hibáit. A megrendelést a vásárló az értékesítőnek a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el. A megrendelésben feltüntetett adatokat az értékesítő helyesnek minősíti. Az értékesítő a megrendelés megérkeztével azonnali hatállyal értesíti a vásárlót erről a tényről elektronikus posta útján azon az e-mail címen, amelyet a vásárló a felhasználói felületen vagy a megrendelésben feltüntetett (a továbbiakban: „a vásárló e-mail címe”).

  1. Az értékesítőnek mindig jogában áll a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, a vételár nagysága, a szállítás várható költségei) megkérni a vásárlót a megrendelés további visszaigazolásáról (például írásban vagy telefonon).

  1. Az értékesítő és a vásárló közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés megérkeztével (elfogadásával) jön létre, amelyet az értékesítő a vásárló részére e-mail útján küld el.

  1. A vásárló egyetért a távközlő eszközök használatával az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban. A vásárló a távközlő eszközök használatával létrejött költségeit az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban (az internetes kapcsolat költségei, a telefonbeszélgetések költségei) a vásárló maga téríti, ugyanakkor ezek a költségek nem különböznek az alapdíjszabástól.

4. A TERMÉKEK (ÁRU) ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

  1. Valamennyi termék feltüntetett ára tartalmazza a 27% ÁFÁ-t.

  1. Az áruk árait és az esetleges áruszállítással kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint a vásárló az értékesítőnek a következő módokon térítheti:

    •       készpénzben az értékesítő üzlethelyiségében
    •       készpénzben utánvéttel a megrendelésben feltüntetett helyen;
    •       nem készpénzes átutalással az értékesítő számlaszámára: 
    • pénznem forint
     bankszámlaszám: 12092000-01689677-00100003
     IBAN: HU19-12092000-01689677-00100003
     SWIFT: UBRTHUHB
     BANKA: Raiffeisen Bank Zrt. Mosonmagyaróvár
    • pénznem euró
     bankszámlaszám: 12092000-01689677-00200000
     IBAN: HU95-12092000-01689677-00200000
     SWIFT: UBRTHUHB
     BANKA: Raiffeisen Bank Zrt. Mosonmagyaróvár
   •       online bankkártyával;

  1. A vételárral együtt a vásárló köteles az értékesítőnek megtéríteni a csomagolással és a szállítással kapcsolatos költségeket a szerződéses összegben. Amennyiben nincs másként meghatározva, a vételár alatt a szállítással kapcsolatos költségek is értendőek.

  1. Az értékesítő a vásárlótól nem igényli előleg vagy más ehhez hasonló költség kifizetését. Ezzel nem érintett az üzleti feltételek 4.6 cikkelyének meghatározása a vételár előre kifizetésének kötelességéről. 

  1. A készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár csak az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötése után 7 napig érvényes.

  1. Nem készpénzes fizetés esetén a vásárló köteles megtéríteni az áru vételárát a fizetés egyedi azonosítójának feltüntetésével együtt. A nem készpénzes fizetés esetén a vásárlónak a vételár megtérítésére irányuló kötelezettsége a kérdéses összeg az értékesítő számlájára való megérkeztével teljesül.

  1. Az eladónak jogában áll, különösen abban az esetben, ha a vásárló oldaláról nem megy végbe a megrendelés utólagos megerősítése (3.6 cikkely), kérni a teljes vételár megtérítését még az áru elküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. cikke 1. bekezdésének rendelkezése nem alkalmazandó.

  1. Az értékesítő a vásárlónak ajánlott esetleges árkedvezményeit nem lehet egymással kombinálni.

  1. Amennyiben az ügyfélnek érvényes kedvezményre jogosító kódja vagy ajándékutalvány-kódja van, ezt a kódot a webes űrlap adott mezőjébe kell behelyezni a megrendelés elküldésekor. Az egyes kedvezményeket nem lehet egymással kombinálni. Amennyiben az ügyfélnek a vásárláshoz törzsvásárlói kedvezménye van, az ügyfélnek ez a kedvezménye automatikusan levonódik minden vásárlás estében, amit regisztrációja alatt visz véghez. Az értékesítő jogában áll ok megadása nélkül megváltoztatni vagy eltörölni a kedvezményekre jogosító kuponokat vagy törzsvásárlói kedvezményeket.
 
  1. Amennyiben ez az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy ha általános jellegű jogi szabályozásban lefektetett, az értékesítő a vásárlónak az adásvételi szerződés alapján történő fizetéssel kapcsolatban adózási dokumentumot - számlát állít ki. Az értékesítő áfafizető. Az adózási dokumentumot - számlát az értékesítő kiállítja a vásárlónak, majd az áru árának megtérítése után az áruval együtt elküldi azt, vagy elektronikus formában juttatja el a vásárló e-mail címére.

5. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

  1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. cikkének meghatározása alapján többek között nem lehet elállni a szállításról szóló adásvételi szerződéstől, ha a vásárló kívánsága vagy személye szerint volt módosítva, az áruszállításról szóló adásvételi szerződéstől, amennyiben romlandó termékről van szó, vagy olyan áruk esetében, amelyek vissza nem fordíthatóan más árukkal keveredtek, az áruszállításról szóló adásvételi szerződéstől, amelyet a vásárló kivett a zárt csomagolásból, és higiéniai szempontokból nem lehet visszaküldeni, vagy az adásvételi szerződéstől a hang- vagy képfelvételek vagy számítógépes programok szállításáról, amelyek eredeti csomagolása sérült.

  1. Amennyiben nem az 5.1 cikkelyben lefektetett vagy más olyan esetről van szó, amikor nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, a vásárlónak jogában áll a Polgári Törvénykönyv 1829. cikke 1. bekezdésének meghatározása alapján elállni a szerződéstől tizennégy (14) napon belül az áru átvétele után abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya több fajta vagy több részben szállított áru, ez a határidő az utolsó áru átvételétől számítódik.  Az adásvételi szerződéstől való elállást az értékesítőnek az előző mondatban felvázolt határidőn belül kell elküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vásárló felhasználhatja a mintaűrlapot, amelyet az eladó bocsát rendelkezésre, amely a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail csatolmánya, vagy a webes felületen is megtalálható ITT. A vásárló a szerződéstől való elállást többek között az értékesítő üzlethelyiségének címére is küldheti (ARIA PURA, Škrobárenská 518/16, Brno 61700) vagy az értékesítő e-mail címére: info@aromauzlet.hu

  1. Az üzleti feltételek 5.2 cikkelye alapján történő adásvételi szerződéstől való elállás esetén a szerződés a kezdeteitől törlésre kerül. Az árut az értékesítőnek tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni a szerződéstől való elállástól számítva. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru értékesítőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vásárló állja abban az esetben is, ha az árut jellegéből fakadóan nem lehetséges hagyományos postai úton szállítani.

  1. Abban az esetben, ha a felhasználó kihasználja jogát a szerződés elállására 14 napon belül, a szállítónak mindent át kell adnia, amihez az adásvételi szerződés alapján hozzájutott. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. időközben az Áru tönkrement vagy elhasználódott), a felhasználó pénzbeli kártérítést köteles fizetni mint ellenértéket azért, amit nem tud visszaszolgáltatni. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaszolgáltatott áru megsérül, elhasználódik vagy részlegesen elhasználódik, az értékesítőnek a vásárlóval szemben jogosultsága keletkezik a kár megtérítésére, amely ebből fakadóan keletkezett. A vásárló a vételár visszatérítésére vonatkozó jogosultságát az értékesítő egyoldalúan levonhatja a keletkezett kár kompenzálására. A vételárhoz, amelyet a vásárló köteles visszatéríteni, az értékesítő ráadásként beleszámíthatja a ténylegesen felmerült költségeket az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban.

  1. A szerződéstől való elállás esetében az üzleti feltételek 5.2 cikkelye alapján az értékesítő visszatéríti a vásárlótól származó pénzbeli eszközöket a vásárlónak tizennégy (14) napon belül a szerződés elálltától számítva. Az értékesítőnek szintén jogában áll visszaszolgáltatni a vásárlónak a teljesítést már az áru vásárló általi visszaadásával, vagy más módon, ha a vásárló ezzel egyetért, és nem keletkeznek ezáltal számára további költségek. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az értékesítő nem köteles visszatéríteni a pénzbeli eszközöket hamarabb, mint hogy a vásárló visszaszolgáltatja az árut, vagy bebizonyítja, hogy az árut elküldte a vállalkozónak.

  1. Az értékesítő jogában áll egyoldalúan felszámítani az áruban keletkezett kárt a vásárlónak a vételár visszatérítési igényével szemben.

  1. Az áru a vásárló általi átvételének időpontjáig az értékesítő jogában áll bármikor elállni a szerződéstől. Ebben az esetben az értékesítő a vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül visszafizeti a vételárat, mégpedig nem készpénzes átutalással a vásárló által megadott bankszámlára.

  1. Amennyiben az áruval együtt ajándék is jár, az ajándékozási szerződés az értékesítő és a vásárló között bontófeltétellel köttetik meg, ugyanis, ha a vásárló el szeretne állni a szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék esetében hatályát veszti, és a vásárló köteles az áruval együtt az értékesítőnek visszaszolgáltatni a kapott ajándékot is.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

  1. Abban az esetben, ha a szállítási mód a vásárló különleges kívánságának alapján megy végbe, a vásárló vállalja a kockázatot és az esetleges további költségeket, amelyek ezzel a szállítási móddal együtt járnak.

  1. Amennyiben az értékesítő az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vásárló által megadott helyre szállítani, a vásárló köteles azt átvenni az áru megérkeztekor.

  1. Abban az esetben, ha a vásárló miatt az árut ismételten szállítani kell, vagy más módon, mint ahogy az a megrendelésben fel volt tüntetve, a vásárló köteles téríteni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, esetleg azon költségeket, amelyek a más módon történő szállítással merülnek fel.

  1. A megrendelt áru a hozzáférés vagy a szállító működtetési lehetőségei szerint a lehető legrövidebb időn belül szállításra kerülnek postai úton vagy egyéb szállítmányozó által, általában 5 munkanapon belül a megrendelés kötelező jellegű visszaigazolása után, legkésőbb azonban 14 munkanapon belül. Arról, hogy az értékesítő átadta a küldeményt a választott szállítmányozónak kiszállításra, e-mailben értesíti az ügyfelet.

  1. Abban az eseten, ha a megrendelt áru hosszú ideig nem elérhető a raktáron, vagy a megegyezett határidőig nem lehetséges átadni a szállítmányozónak, az értékesítő jogában áll az adásvételi szerződéstől (kötelező megrendelések) elállni.  Amennyiben a megrendelés részét vagy az egész megrendelést kifizették, az ügyfélnek az értékesítő átutalja az összeget a számlájára, legkésőbb a közös megegyezést követő 14 napon belül. 

  1. Az áru a szállítmányozótól való átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, és bármely sérülés esetén azonnal közölni azt a szállítmányozóval. A csomag sérülésének észrevételekor, amely a csomagba történő illetéktelen behatolásról tanúskodna, a vásárló nem köteles átvenni azt a szállítmányozótól.

  1. A vásárló köteles ellenőrizni a küldemény tartalmát, és bármely szabálytalanság esetében (sérült áru, hiányos áru vagy hibásan elküldött termékek) azt azonnali hatállyal közölni az értékesítővel.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOGOK

  1. A szerződő feleknek a hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános, kötelező erejű jogszabályok (elsősorban a Polgári Törvénykönyv 1914-től 1925-ig, 2099-től 2117-ig, 2161-től 2174-ig terjedő cikkei) szabályozzák.
 
  1. Az értékesítő felel azért a vásárlónak, hogy az áru az átvételkor nem hibás. Különösképp az értékesítő felel a vásárlónak, hogy az áru a vásárló általi átvételének idején:

   1. az árunak olyan tulajdonságai vannak, ahogy arról a felek megegyeztek, amennyiben pedig nem egyeztek meg, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint amit az eladó vagy gyártó leírt, vagy amit a vásárló elvárt az áru jellegéből fakadóan vagy a rá vonatkozó reklám alapján,

   1. az áru megfelel céljának, amit annak használatáról az értékesítő feltüntet, vagy amihez az ezen fajta áru általában használatos, 

   1. az áru megfelel minőségében vagy kialakításában a szerződéses mintának vagy meghatározásnak, amennyiben a minőség vagy a kialakítás meg volt határozva a szerződéses mintában vagy meghatározásban,

   1. az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű és

   1. az áru megfelel a jogi előírások követelményeinek

  1. Az üzleti feltételek 7.2 cikkelyében leírt meghatározásai nem vonatkoznak azon árukra, amelyek megegyezés által alacsonyabb áron értékesítettek azok hibái miatt, amelyek alacsonyabb áron vannak meghatározva, a használt hibás árukra azok szokásos használatából adódóan, valamint azon árukra, melyek szükséges mértékben használtak vagy elhasználtak már a vásárló általi átvétel során, vagy az az áru jellegéből adódik.

  1. Amennyiben az átvételtől számított hat hónapon belül jelenik meg a hiba, azt úgy kell tekinteni, hogy az áru már átvételkor is hibás volt.

  1. A hibás teljesítésből származó jogokat a vásárló az értékesítőnél érvényesítheti az ülethelyiség címén,

              ahol lehetséges a reklamáció elfogadása az értékesített terméksorozatra tekintettel, esetleg a vállalkozás székhelyén és helyén.  A reklamáció elfogadásának időpontja az a pillanat,                amikor az értékesítő kézhez kapja a reklamált árut.

  1. A felek további jogai és kötelezettségei, amelyek az értékesítő hibákra vonatkozó felelősségével kapcsolatosak, az értékesítő reklamációs eljárásában vannak szabályozva.

  1. Azokra az ajándékokra, amelyek teljesen ingyenesen járnak, nem lehetséges a vásárló semmiféle jogát alkalmazni. Az efféle áru az Ajándékozási szerződés feltételeit és mindenfajta, a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályainak normáit teljesíti.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI

  1. A vásárló az árura tulajdonjogot az áru teljes vételárának kifizetésével szerez.

  1. Az eladó nincs a vásárlóval való kapcsolatában semmiféle viselkedési kódex-szel kötve a Polgári Törvénykönyv 1826. cikkének 1. bekezdése, e) betűje szerint.

  1. A felhasználók a panaszok peren kívüli rendezését az értékesítő a következő e-mail címen viheti véghez:  e-mail cím: info@aromauzlet.hu. A panasz lebonyolításáról szóló információt a vásárló az értékesítő e-mail címére küldi.

  1. Az értékesítőnek az iparűzési engedélye alapján áll jogában árut értékesíteni. Az iparűzési ellenőrzést az adott vállalkozásügyi hivatal végzi tevékenységének keretében. A személyes adatok védelmének felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet, egyebek mellett, meghatározott mértékben felügyeli a későbbi jogszabályok által módosított Tt. 634/1992 sz., a fogyasztók védelméről szóló törvény rendelkezéseinek betartását is.

  1. A vásárló ezennel a Polgári Törvénykönyv 1765. cikkének 2. bekezdése értelmében átvállalja a körülmények változásaiból eredő veszélyt.

9.  SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. Azon vásárló személyes adatainak védelmét, amely természetes személy, a későbbi jogszabályok által módosított Tt. 101/2002 sz., a személyes adatok védelméről szóló törvény biztosítja.

  1. A vásárló egyetért a következő személyes adatok feldolgozásával: keresztnév és vezetéknév, a lakhely címe, cégjegyzékszám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban mindez: „személyes adatok”).

  1. A vásárló egyetért a személyes adatok értékesítő általi feldolgozásával az adásvételi szerződésből adódó jogok és kötelezettségek véghezviteléhez és a felhasználói fiók vezetéséhez. Amennyiben a vásárló nem választ más lehetőséget, egyetért a személyes adatok értékesítő általi feldolgozásával a vásárlónak küldött információk és a kereskedelmi tájékoztatások céljából. A személyes adatok feldolgozásával való egyetértés ezen cikkely teljes hosszában nem feltétel, amely mint olyan nem tenné lehetővé a szerződés megkötését.

  1. A vásárló tudomásul veszi, hogy köteles saját személyes adatait (a regisztrációkor, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületén végrehajtott megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint indokolatlan késedelem nélkül köteles tájékoztatni az értékesítőt a személyes adatainak változásairól.

  1. A vásárló személyes adatainak feldolgozását az értékesítő harmadik személyt is megbízhat, azaz adatkezelőt.  Az áruszállítással foglalkozó egyéneken kívül az értékesítő a megelőző beleegyezés nélkül nem adja át a személyes adatokat harmadik személynek.

  1. A személyes adatok határozatlan ideig lesznek feldolgozva. A személyes adatok elektronikus formában és automatizált módon vagy nem automatizált módon, nyomtatott formában lesznek feldolgozva.

  1. A vásárló megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatva volt arról, hogy a személyes adatok önkéntes megadásáról van szó.

  1. Abban az esetben, ha a vásárló feltételezi, hogy az értékesítő vagy az adatkezelő (9.5 cikkely) oly módon kezeli személyes adatait, ami ellentétben van a magánéletének vagy személyes életének védelmével vagy ellentétben áll a törvénnyel, különösen, ha a személyes adatok nem pontosak azok feldolgozásának céljából, lehetővé válik:

   1. az értékesítőt megkérni felvilágosítás céljából,
   2. kérni, hogy az értékesítő megszüntesse a fennálló állapotot

 9. Amennyiben a vásárló információt kér a személyes adatainak feldolgozásáról, az értékesítő köteles ezen információkat átadni. Az értékesítőnek jogában áll az előző mondat alapján az információ kiadásáért megfelelő nagyságú összeget kérni, amely költségek nem haladják meg az információkiadás elengedhetetlen összegét.

              

10. A KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁSOK KÜLDÉSE ÉS A COOKIE-K TÁROLÁSA

  1. A vásárló egyetért az árukról szóló információk, a szolgáltatásokról vagy az értékesítő vállalkozásáról elküldésével a vásárló e-mail címére, továbbá egyetért a kereskedelmi tájékoztatások értékesítő általi küldésével a vásárló e-mail címére.

  1. A vásárló egyetért az ún. cookie-k tárolásával a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon megtörténhet az vásárlás, vagy az értékesítő kötelezettségei az adásvételi szerződéséből adódóan teljesülhetnek anélkül, hogy az ún. cookie-k tárolása végbemenjen a számítógépen, a vásárló bármikor megvonhatja az előző mondatban taglalt beleegyezését.

11. SZÁLLÍTÁS

  1. A vásárlónak szállítani a felhasználói fiókjában feltüntetett e-mail címen lehet vagy a megrendelésben feltüntetett címen.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Amennyiben az adásvételi szerződésben feltüntetett kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megegyeznek, hogy a kapcsolat a cseh jogszabályok szerint szabályozható. Ezzel nincsenek érintve a felhasználó jogai, amelyek az általánosan kötelező jogi előírásokból erednek.

  1. Amennyiben valamelyik üzleti feltétel nem érvényes vagy hatályát veszti, vagy azzá válik, a nem érvényes szabályozás helyére olyan szabályozás kerül, amely értelmében legközelebb áll a már nem érvényes szabályozáshoz. Az egyik szabályozás érvénytelensége vagy hatályvesztése során nincs érintve a többi szabályozás érvényessége.  Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek változásai és kiegészítései írásos formát kívánnak meg.

  1. Figyelmeztetjük, hogy a weboldalon szereplő információk részben harmadik féltől származnak, tárgyi vagy technikai pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmazhatnak, és előzetes figyelmeztetés nélkül frissítés mehet végbe. Az értékesítő bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a weboldalon megjelenített termékeket és szolgáltatásokat, és nem garantálja a tartalmának helyességét.

  1. A megrendelés létrejöttéhez fontos távközlési kommunikációs eszközök kiadásai (telefon, internet stb.) általános díjszabásúak, a vásárló telekommunikációs szolgáltatójának tarifájától függenek. Ezeket a költségeket a vásárló maga téríti.

  1. Az adásvételi szerződés az üzleti feltételekkel együtt az értékesítő által archivált, elektronikus formában nem hozzáférhető.

  1. Az értékesítő kapcsolattartási adatai: az ARIA PURA szállítási címe: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, Cseh Köztársaság, e-mail cím: info@aromauzlet.hu, telefon: +420 731 150 658.

Kelt: Brno, 2019. 7. 1.-én

Üzleti feltételek (PDF) Üzleti feltételek (PDF)