A weboldal használatával kapcsolatos feltételek

AZ INTERNETES OLDALAINK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Általános rendelkezések

Az internetes oldalak üzemeltetője:

Név              ARIA PURA s.r.o.
Cím             
Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, CZ
Adószám      25598651

                     Brünni Regionális Bíróság - C 37002

(a továbbiakban csak „Üzemeltető“).

A Tt. 121/2000 sz., szerzői jogi törvény érvényes rendelkezései értelmében az Üzemeltető jogosult ezen internetes oldalak tulajdonosi jogait gyakorolni.

Az Üzemeltetőé a szerzői jogról szóló törvény szerinti licencből eredő minden jog a webhely saját szövegére vonatkozóan. Ami a honlap fennmaradó tartalmát illeti, azaz a honlapon található rajzokat, műszaki rajzokat, grafikákat, illusztrációkat, valamint az ezen a weboldalon található fájlok kiválasztását és elrendezését, ez egy megvásárolt sablon, és a jogokat külön megállapodás szabályozza az üzemeltető és a sablon tulajdonosa és/vagy adminisztrátora között.

Az Üzemeltető ezáltal megadja a következő internetes oldalak használati feltételeit https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz,

http://www.ariapura.hu (a továbbiakban csak „Feltételek“). A https://www.bytove-parfemy.cz,

https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz, http://www.ariapura.hu internetes oldalak ingyenesen hozzáférhetők mindenki számára és használatukat ezek a feltételek szabályozzák.

A felhasználás módja

A felhasználó kötelezi magát, miszerint a
https://www.bytove-parfemy.cz,

https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz,

http://www.ariapura.hu internetes oldalak használata során a Cseh Köztársaság területén hatályos előírások, a jó erkölcs és ezen

feltételek szerint jár el, és semmilyen módon nem fogja károsítani az Üzemeltető és a többi felhasználó jó hírnevét. Az Üzemeltető

kötelezi magát, hogy semmiképpen nem fogja:

 • megzavarni a webhely biztonságát, technikai jellegét vagy tartalmát, vagy egyéb módon visszaélni vele
 • megzavarni a webhely más felhasználók általi használatát
 • felhasználni a webhelyet nem kért üzenetek (spam), láncüzenetek küldésére
 • ezekre a webhelyekre vírust tartalmazó üzeneteket vagy bármilyen veszélyes vagy káros programot küldeni
 • hamis üzeneteket (fake) létrehozni a küldő személyazonosságának meghamisítása céljából vagy megpróbálni betörni más felhasználók profiljába,
 • megpróbálni hozzáférni ezen webhelyek azon részeihez, amelyek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők,
 • ezeken az internetes oldalakon olyan információt vagy anyagokat terjeszteni, amelyek ellentétesek a Cseh Köztársaság jogszabályi előírásaival.

Az Üzemeltető felelősségének korlátozása

Ezeknek a webhelyeknek a tartalma csak informatív és nem kötelező jellegű. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalakon található információk pontosságáért és teljességéért. Az ezeken a weboldalakon található bármely adatok és információk közzététele, kivéve ezen feltételeket, nem minősül az üzemeltető és a felhasználó közötti jogviszony megteremtését szolgáló valamiféle jogi aktusnak, hacsak másképp nem jelezzük.

Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az ezeken az oldalakon található információkat.

Az üzemeltető semmilyen módon nem felelős azokért a károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosan felmerülnek.

Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem visel a reklámokért, vagy bármely harmadik fél által ezen a weboldalon keresztül terjesztett más promóciós formákért.

Továbbá az üzemeltető nem tartozik felelősséggel valamely harmadik fél webhelyeinek tartalmáért, amelyek ezeken a weboldalakon keresztül elérhetők.

Hivatkozások ezekre a weboldalakra

Mivel hasznosnak tartjuk a hivatkozásokat, lehetővé tesszük Önök számára, hogy más weboldalakon hivatkozásokat hozzanak létre ezekre a weboldalakra. Hacsak másképp nem egyezünk meg, ha Ön valakinek ezekre a webhelyre mutató linket ad meg, akkor meg kell felelnie az alábbi feltételeknek és minden vonatkozó jogszabálynak:

 • hivatkozhat anyagokra, de semmilyen anyagot nem másolhat le
 • nem teremthet olyan látszatot, hogy az Üzemeltető pártfogást nyújt vagy kapcsolatban áll bármely weboldallal, amely ezekre a weboldalakra hivatkozik, vagy valamely termékkel, szolgáltatással vagy tartalommal, amely ezen weboldal közvetítésével rendelkezésre áll
 • nem hozhat létre torzított képet az Üzemeltetővel való kapcsolatáról

 • nem mutathat be félrevezető vagy tévútra vivő információkat az Üzemeltetőről, illetve annak termékeiről és szolgáltatásairól
 • az ezekhez a webhelyekhez kapcsolódó webhelyek nem tartalmazhatnak olyan tartalmat, amely sértőnek, ellentmondásosnak vagy a jó ízléssel ellentétesnek minősül; és
 • az ezekre a webhelyekre hivatkozó webhelyek csak olyan tartalmat tartalmazhatnak, amely minden korcsoport számára megfelelő

Elektronikus kommunikáció

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, vagy e-maileket küld az Üzemeltetőnek, elektronikus úton kommunikál az Üzemeltetővel. Válaszolhatunk Önnek e-mailben vagy tájékoztatást helyezünk el a weboldalunkon. Ön egyetért azzal, hogy bármely ilyen bejelentés, nyilatkozat és egyéb, az Üzemeltető által elektronikus úton nyújtott kommunikáció teljesíteni fogja az ilyen típusú kommunikáció írásbeli megkötésére vonatkozó jogi követelményeket.

A személyes adatok feldolgozása

A https://www.bytove-parfemy.cz, https://www.bytove-parfumy.sk, https://www.aromauzlet.hu, http://www.ariapura.cz, http://www.ariapura.hu oldalakra való belépés vagy egyes szolgáltatások, amelyeket az Üzemeltető ezeken az internetes oldalakon nyújt, részben vagy egészben azzal a feltétellel, hogy bizonyos személyes adatok felhasználását a felhasználóval az alkalmazandó jognak megfelelően egyezteti, akár a felhasználó beleegyezésével, akár más jogalap alapján. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információkat olvassa el az adatvédelmi irányelveink között!

Záró rendelkezések

Ezeket a feltételeket az Üzemeltető jogosult bármikor módosítani.