22 500 Ft feletti megrendelésnél a szállítás ingyenes.
2+1 INGYEN ITT.

Személyes adatok feldolgozása

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Tisztelt Ügyfelek,

szíveskedjenek tudomásul venni, hogy szolgáltatásaink nyújtása során az Ön által megadott személyes adatokat a szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben dolgozzuk fel. A jogaink és jogi követeléseink védelméhez szükséges mértékben az Ön személyes adatait ésszerű módon, ún. megalapozott érdekek szerint fogjuk feldolgozni.

Azonban biztosítani tudjuk Önt arról, hogy az adatok biztonságát és jogi feldolgozását tekintjük prioritásunknak. Ha nincs szó különleges beleegyezéses feldolgozásról, az Ön adatait csak a megadott célokra dolgozzuk fel, és csak a törvényes előírások által meghatározott időtartamra, vagy a szolgáltatásainkat követő ésszerű időtartamú feldolgozásra kerül sor.

A személyes adatok feldolgozása

A megállapodás teljesítése alapján, nevezetesen termékeink vagy szolgáltatásaink, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása ellenében, például hibás teljesítés (reklamáció) érvényesítése esetén, végül pl. karbantartás vagy szolgáltatás részünkről való nyújtása (amennyiben ez az Ön esetében releváns), feldolgozzuk az Ön által megadott személyes adatokat. Ezen információk nélkül nem tudnánk szolgáltatásunkat vagy termékünket biztosítani, és nem tudnánk teljesíteni törvényi kötelezettségeinket sem. A szolgáltatásaink fejlesztésére irányuló jogos érdekünk alapján továbbra is küldünk Önnek értesítéseket az Ön által megadott e-mail címre olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket Önnek már korábban nyújtottunk. Azonban az Ön e-mail címének ilyen célú megadása nem kötelező, ha a jövőben megváltoztatod a véleményét, bármikor kifogást emelhet a feldolgozás módja ellen. Ilyen esetben az adatfeldolgozással azonnal leállunk.

Tekintettel arra, hogy különféle hűségprogramokat hajtunk végre tevékenységünk részeként annak érdekében, hogy a résztvevők különböző kedvezményekben részesüljenek árengedmény vagy ajándék formájában, és lehetséges, hogy a fent említett kapcsolattartási adatokon kívül az akcióban való részvétel nyomán feldolgozzuk más személyes adatait (pl. üzleti preferenciák, életkor, telephelytől való távolság, családi információk, oktatás, vagyoni viszonyok, stb.), vagy monitorozzuk a nálunk megvalósult vásárlását. Részletes adatok az ilyen jellegű akciókról, beleértve a személyes adataik és céljaik megadásának feltételeit, amelyek mindig a hűségprogram általános feltételei között kerülnek meghatározásra. Ha valaha is részt vesz a fogyasztói sorsolásunkon, akkor választ találunk a személyes adatok feldolgozásának minden szempontjára egy adott sorsolás keretei között, az általános szerződési feltételek szerint.

Közvetlenül kapcsolódva üzleti tevékenységünkhöz a következő entitásoknak adjuk át személyes adatait:

Partnereink, amelyeknek az ügyfelek személyes adatait átadjuk:

Az indok, amiért az ügyfelek

Személyes adatait partnereinknek átadjuk:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135, Říčany u Prahy. 251 01, Adószám: 61329266

nyeremény átadása

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 110 00, Adószám: 47114983

nyeremény átadása

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190 00, Adószám: 28408306

nyeremény átadása

Az ügyfél adatfeldolgozáshoz kapcsolódó alapvető jogai

Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

  • információt kérhet a feldolgozott személyes adatai kategóriáiról, a feldolgozás céljáról, időzítéséről és természetéről, valamint a személyes adatok címzettjeiről
  • joga van másolatot kérni a feldolgozott személyes adatokról
  • joga van kérni a személyes adatok javítását, kiegészítését, törlését vagy feldolgozását, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott releváns feltételek szerint
  • a személyes adatok feldolgozásával szemben joga van kifogást emelni és panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághozn, amely a Cseh Köztársaságban a Személyes Adatvédelmi Hivatal
  • joga van a személyes adatok védelmének megsértéséről való tájékoztatáshoz, amennyiben valószínűsíthető, hogy jogsértés esete áll fenn, ami nagy mértékben veszélyezteti az Ön jogait és szabadságait

Az összes említett jogát érvényesítheti az alábbi kapcsolati adatok felhasználásával. Örömmel válaszolunk az Ön személyes adatainak védelmét érintő bármely kérdésére.

Kelt 2018. 5. 24.

Adatkezelő: ARIA PURA s.r.o.

Adószám: 25598651

Telephely: Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

Email: info@aromauzlet.hu

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Eladó:

A cég neve:     ARIA PURA s.r.o.

Cím                 Škrobárenská 518/16, Brno 617 00, CZ

Adószám         CZ25598651

                        Brünni Regionális Bíróság C 37002

Vevő: 

Ügyfél vezeték- és keresztneve:

Lakcím:

Születési dátum:

Megbízottja (pl.gyám):

A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÉRTELMÉBEN A VEVŐ EZENNEL VISSZAVONJA HOZZÁJÁRULÁSÁT A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁHOZ

A)     teljes mértékben

B)      részben 

Válassza az A opciót abban az esetben, ha teljes mértékben vissza akarja vonni a hozzájárulását. Amennyiben a B opciót választja, kérjük, határozza meg, milyen mértékben vonja vissza a hozzájárulását.

Megjegyzés: A beleegyezés visszavonása nem érinti a feldolgozás jogszerűségét az eltávolítás előtti hozzájárulás alapján. A beleegyezés visszavonása nem érinti a személyes adatoknak az engedély megadásától eltérő jogi alapú feldolgozását.

 Kelt____________      __________________                                               __________________________

ügyfél (vagy pl. gyám) aláírása

A személyes adatokra vonatkozó rendelkezések

Fogyasztói sorsolás

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a sorsoláson való részvétele esetén a szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a számára biztosított személyes adatait. Ezeket az adatokat a szervező felhasználja a szabályosan jelentkezett résztvevők regisztrálásához, majd ha a résztvevő nyer, akkor a vele való későbbi kapcsolatfelvételhez. A résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy a szervező a kapcsolattartási adatok mellett a résztvevő által a sorsoláson való részvétellel kapcsolatban felajánlott összes személyes adatot is feldolgozza, ami a sorsolás lényegéből következik be, és kizárólag a szóban forgó sorsolás lebonyolítása céljából.

A résztvevő emellett azt is tudomásul veszi, hogy személyes adatait a megadott mértékben feldolgozhatják az alábbi adatfeldolgozók is:

Partnereink, amelyeknek az ügyfelek személyes adatait átadjuk:

Az indok, amiért az ügyfelek

Személyes adatait partnereinknek átadjuk:

     Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135,

     Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

     nyeremény átadása

     Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,

     110 00, Adószám: 47114983

     nyeremény átadása

     Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha,

     19000, Adószám: 28408306

     nyeremény átadása


Ha a résztvevő saját személyes adataival együtt harmadik személyek személyes adatait is elküldi a sorsolás során, biztosítania kell az ilyen adathasználathoz szükséges megfelelő jogcímet.

A szervező jogos érdekei alapján, szolgáltatásainak javítása érdekében jogosult továbbá a résztvevő számára a sorsolás során és a sorsolás vége után a résztvevő számára az általa megadott e-mail címre kereskedelmi információt küldeni a szervezőnek a sorsolás lefolyásához közvetlenül kapcsolódó termékeiről vagy szolgáltatásairól. E célból azonban nem kötelező az e-mail cím megadása, ha a résztvevő a jövőben megváltoztatja a véleményét, jogosult bármikor kifogással élni a feldolgozás módjával szemben. Ilyen esetben a szervező vállalja, hogy további késedelem nélkül leállítja az ilyen típusú feldolgozást.

A résztvevő a személyes adatok sorsolás során való feldolgozásával kapcsolatban a következő alapvető jogokkal rendelkezik:

  • joga van információt kérni a feldolgozott személyes adatok kategóriáira, a feldolgozás céljára, az időzítésre és a feldolgozás jellegére, valamint a személyes adatok címzettjére vonatkozóan
  • joga van feldolgozott személyes adatokról másolatot kérni
  • joga van a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a személyes adatok javítását, kiegészítését, törlését vagy korlátozott feldolgozását kérni
  • joga van a személyes adatok feldolgozásával szemben kifogással élni, valamint a felügyeleti hatósághoz, azaz a Cseh Köztársaságban a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz panasz benyújtására;
  • joga van a személyes adatok védelmének megsértéséről való tájékoztatáshoz, amennyiben valószínűsíthető hogy jogsértés történt és az eset nagymértékben veszélyezteti jogait és szabadságait.

Abban az esetben, ha kétségei merülnek fel a szervező kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, a résztvevő a spisakova@ariapura.cz címhez fordulhat. A felügyelő szerv a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

A személyes adatok védelméről további tájékoztatást az alábbi weboldalunkon talál: a Személyes adatok védelme oldalon talál. 
A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Eladó:

A cég neve:

ARIA PURA s.r.o.

Cím

Škrobárenská 518/16, Brno 617 00

Adószám

25598651

Brünni Regionális Bíróság C 37002

Vevő:

A vonatkozó előírások értelmében a vevő ezennel

Ügyfél vezeték- és keresztneve:

Lakcím:

Születési dátum:

Megbízottja (pl.gondnok):

VISSZAVONJA HOZZÁJÁRULÁSÁT A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁHOZ

A) teljes mértékben

B) a mértéke

Válassza az A variánst abban az esetben, ha teljes mértékben vissza akarja vonni a hozzájárulását! Amennyiben a B variánst választja, kérjük, jelölje meg, milyen mértékben vonja vissza a hozzájárulását!

Útmutatás: A beleegyezés visszavonása nem érinti a feldolgozás jogszerűségét az eltávolítás előtti hozzájárulás alapján. A beleegyezés visszavonása nem érinti a személyes adatoknak az engedély megadásától eltérő jogi alapú feldolgozását.

Kelt __________________ __________________________

 
 

A dokumentumot az alábbi hivatkozásra kattintva letöltheti: A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
A személyes adatokra vonatkozó rendelkezések

Fogyasztói sorsolás

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a sorsoláson való részvétele esetén a szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a számára biztosított személyes adatait. Ezeket az adatokat a szervező felhasználja a szabályosan jelentkezett résztvevők regisztrálásához, majd ha a résztvevő nyer, akkor a vele való későbbi kapcsolatfelvételhez. A résztvevő továbbá tudomásul veszi, hogy a szervező a kapcsolattartási adatok mellett a résztvevő által a sorsoláson való részvétellel kapcsolatban felajánlott összes személyes adatot is feldolgozza, ami a sorsolás lényegéből következik be, és kizárólag a szóban forgó sorsolás lebonyolítása céljából.

A résztvevő emellett azt is tudomásul veszi, hogy személyes adatait a megadott mértékben feldolgozhatják az alábbi adatfeldolgozók is:

Entitás, akinek a résztvevők személyes adatait átadjuk:

Cél, amely érdekében a résztvevők személyes adatait átadjuk ennek az entitásnak:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Modletice 135,

Říčany u Prahy. 251 01, IČ: 61329266

nyeremény átadása

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1,

110 00, IČ: 47114983

nyeremény átadása

Zásilkovna, s. r. o., Drahobejlova 1019/27, Praha, 190

00, IČ: 28408306

nyeremény átadása

Ha a résztvevő saját személyes adataival együtt harmadik személyek személyes adatait is elküldi a sorsolás során, biztosítania kell az ilyen adathasználathoz szükséges megfelelő jogcímet.

A szervező jogos érdekei alapján, szolgáltatásainak javítása érdekében jogosult továbbá a résztvevő számára a sorsolás során és a sorsolás vége után a résztvevő számára az általa megadott e-mail címre kereskedelmi információt küldeni a szervezőnek a sorsolás lefolyásához közvetlenül kapcsolódó termékeiről vagy szolgáltatásairól. E célból azonban nem kötelező az e-mail cím megadása, ha a résztvevő a jövőben megváltoztatja a véleményét, jogosult bármikor kifogással élni a feldolgozás módjával szemben. Ilyen esetben a szervező vállalja, hogy további késedelem nélkül leállítja az ilyen típusú feldolgozást.

A résztvevő a személyes adatok sorsolás során való feldolgozásával kapcsolatban a következő alapvető jogokkal rendelkezik:

• joga van információt kérni a feldolgozott személyes adatok kategóriáira, a feldolgozás céljára, az időzítésre és a feldolgozás jellegére, valamint a személyes adatok címzettjére vonatkozóan

• joga van feldolgozott személyes adatokról másolatot kérni

• joga van a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint a személyes adatok javítását, kiegészítését, törlését vagy korlátozott feldolgozását kérni

• joga van a személyes adatok feldolgozásával szemben kifogással élni, valamint a felügyeleti hatósághoz, azaz a Cseh Köztársaságban a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz panasz benyújtására;

• joga van a személyes adatok védelmének megsértéséről való tájékoztatáshoz, amennyiben valószínűsíthető hogy jogsértés történt és az eset nagymértékben veszélyezteti jogait és szabadságait.

Abban az esetben, ha kétségei merülnek fel a szervező kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, a résztvevő a lanova@ariapura.cz címhez fordulhat. A felügyelő szerv a Személyes Adatvédelmi Hivatal, székhelye: Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz.

A személyes adatok védelméről további tájékoztatást az alábbi weboldalunkon talál: Adatvédelmi nyilatkozat.


 

A dokumentumot az alábbi hivatkozásra kattintva letöltheti: A személyes adatokra vonatkozó rendelkezések, Fogyasztói sorsolás