22 500 Ft feletti megrendelésnél a szállítás ingyenes.
2+1 INGYEN ITT.

Reklamációs eljárás

1. Általános rendelkezések és fogalom meghatározások

Ez a reklamációs eljárás összhangban készült 40/1964 törvény, Tk. rendelkezéseivel , Ptk, sz.. 513/1991Tk. és törvényel 634/1992 sz., Tk. Fogyasztóvédelmi törvényel, módosított (továbbá csak "Törvény") és vonatkozik a fogyasztási cikkre (a "Termék"), amelyben a garanciális időszakban gyakorolva vannak a vevő jogai felelősségből a kárért (továbbá csak "Reklamáció").

A fogyasztói szerződés adásvételi szerződés, szerződéses munka, vagy egyéb szerződés, amelyben a felek egyrészt a fogyasztók, a másik oldalon a szolgáltató.

Eladó: ARIA PURA s.r.o.., székhelyel Škrobárenská ut. 1, Brno, 617 00, cégjegyszám: 25598651, Adószám: CZ25598651 regisztrált a cégbíróságon a Kerületi bíróságnál Brno-ban, C szakasz, 37002 betét. Az eladó vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállakozók által szállítja a vevlek termékeket vagy szolgáltatásokat.

A webáruház www.aromauzlet.hu vevője. Mivel a jelenlegi szabályozás megkülönbözteti a vevőt, amely cselekszik a szerződés megkötésénél az üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenység révén vagy a Vevőt mint fogyasztót.

A garanciális időszak kadete, amikor a vevő átveszi a Terméket. A jótállási idő 24 hónap, a kivételek által Törvényben megadva. A jótállási idő meghosszabbodik, amelynek során a Termék garanciális javításban volt. Termék csere esetén kezdődik egy új garanciális időszak.

A garancia nem terjed ki sérülésre kezelési következtetésból, amely károsodásához vezethet, főleg esés. A garancia nem vonatkozik a kopott termékre okozta normál használattal.

A fogyasztó kérésére az Eladó köteles garanciát írásban nyjtani (garancialevél). Ha a tárgy jelleme megengedi, akkor a garancialevél helyett elegendő a vevőnek vásárlási okmány, amely tartalmaz (számlát), amelynek tartalmazni kell az adakat mint a garancialevélnél.A garancialevélnek tartalmaznia kell a családi és utónevét, vagy a kereskedelmi nevet, cégjegyszámoz, székhelyt, jogi személy esetén, vagy lakóhelyt, ha természetes személyról van szó.. Ha nyűjtva vanadott több, mint a törvényi garancia, az Eladó határozza meg a feltételeket és körét a garancia kiterjesztése a jótállási jegy.

A fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől minden esetben törvény által előírt. Az elállás Eladó ellen hatásos attól a pillanattól, amikor megkapta a Vevőtől a nyilatkozatot a szerződés ellállástól, amikor a az összes szükséges jogi feltételeket meg vannak valósítva. Elállás esetén a szerződéstől és a szerződési felek kötelesek mindent visszaadni, amely alapján nyújtottak. . Lemondás esetén a szerződéstől, a szerződés érvénytelenítve van és a szerződési felek kötelesek mindent visszaadni mivel, amely alapján nyújtottak. Szerződes érvénytelenítésénél jogok gyakorlása réven a felelősségért a hibáért, a vevő visszaküldi az ügyletet az eladónak, amelyt az Eladótól kapott annyiban, amennyiben ez a helyzet objektívn lehetséges.

Fogyasztónak a garancia érvenyesítésénél van, ha szó van:

  • Eltávolítható hibáról: joga van díjtalan, rendes időben történő hiba eltávolítására, jog a hibás áru vagy hibás alkatrész kicserélésére, ha ez a hiba jellegével aránytalan, ha ilyen eljárás nem lehetséges , jog a megfelelő kedvezményre a vételárból vagy visszalépni az adásvételi szerződéstől
  • Nem eltávolítható hibáról, amely megakadályozza a Termék rendes használatát, jog a hibás Termék kicserélésére vagy visszalépni az adásvételi szerződéstől
  • cserélhető hibákról előforduló nagyobb számban vagy ismétlődően és gátolja a Termék rendes használatát, jog hibás termék kicserélésére vagy elállni az adásvételi szerződéstől
  • más eltávolíthatatlan hibákról ésnem szükséges a tárgy kicserélése, jog ésszerű kedvezményre a vételárból vagy elállni az adásvételi szerződéstől

2. Reklamáció elintézése

Reklamáció esetén a Vevő kapcsolatba lép az Eladóval írásban, e-mailben vagy telefonon.
Reklamációt beleértve a hiba eltávolításával el kell rendezni indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 napon belülstrong> a Reklamáció beadásától, ha az Eladó és a Vevő nem állapodnak hosszabb határidőn. Ezen időszak után a Vevőnek meg vannak adva ugyanazok a jogok, mintha egy nem eltávolítható hibáról lenne szó.

Az időszak, a reklamáció elintézésére abban az esetben szünetel, ha az eladó nem kapta meg az összes szükséges dokumentumokat a reklamáció elrendezéséhez (az áru részleteit, egyéb dokumentumokat, stb.) Az eladó köteles megkövetelni további dokumentumok pótlását a vevőtől a lehető legrövidebb idő alatt. A határidő felfüggesztve van szükséges dokumentumok benyújtásáig vevővel.

Egy olyan helyzetben, ahol el kell küldeni az Árut az Eladónak, a Vevő saját érdekében úgy cselekszik, hogy az Áru be legyen csomagolva alkalmas és megfelelő védelmére szolgáló csomagolóanyagba, amely megfelel igényeknek a törékeny Áru szállítására, beleértve az összes tartozékot és megjelöli a szállítmány megfelelő szimbólumokkal. Az árut reklamációhoz elküldi az Eladó címére::

ARIA PURA s.r.o.
Škrobárenská 518/16
617 00, Brno
Csehország

Indokolt reklamációnál a vevő jogosult a szállítás méltányos kártérítésére. Amennyiben a reklamált áru utánvéttel lesz elküldve, a szállítmány nem lesz átvéve. A reklamáció része az igazolás az áru kifizetéséről és a hiba leírása. Komplett szükséges információkat a reklamáció elintézésére a Vevő meghatározhatja a Reklamációs nyomtatványba, amelyt elküldhet Eladónak e-mailben, személyesen az üzlet címén vagy postai úton a reklamált Áruval.

Reklamációs nyomtatványt le lehet tölteni itt: Reklamációs nyomtatványt

Elállás esetén az adásvételi szerződéstől vagy kedvezmény nyújtásából a vételárból a megfelelő összeg visszatérítve lesz a Vevőnek átutalással a bankszámlára, vagy át lesz adva készpénzben a pénztárban a társaság székhelyén. A banki átutalás esetében, a Vevő köteles megadni az Eladónak korrekt számlaszámot, amelyre kívánja elküldeni a visszatérített összeget.

3. Záró rendelkezések

Ez a reklamációs eljárás hatályba lép 2014.január 1-tól. A reklamációs eljárás változásai fenntartva.